maandag 13 oktober 2014

Burgemeester Oudewater: 1,2 cent voor de beiaardier is te duur.

Afgelopen zaterdag werd het carillon 11 oktober 2014 van de St. Michaëlstoren in Oudewater weer eens bespeeld. Oud-stadsbeiaardier Gildas Delaporte, mocht nu op kosten van een private stichting het carillon weer eens bespelen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Oudewater. Na afloop van dit prachtige concert verscheen zowaar Burgemeester Verhoeve op het balkon van het kerkelijk centrum tegenover de kerk.
De burgemeester kwam de boodschap verkondigen dat het het gemeentebestuur had behaagd Gildas Delaporte te benoemen tot Stadsbeiaardier! Goed nieuws? Wordt de schande van 2012 nu alweer voor 50% ongedaan gemaakt? Nee, dan kennen we het Gemeentebestuur Oudewater nog niet! Delaporte mag vanaf nu ONBEZOLDIGD stadsbeiaardier van Oudewater zijn! Gefeliciteerd!
De schaamte volledig voorbij, zwaaide de burgemeester ook nog eens alle lof toe aan de „participatiesamenleving” die zich volgens hem hiermee van zijn beste kant laat zien: „waar de overheid een stapje terug moet doen, zetten de burgers een stapje bij.” Hij doelde daarmee op de toezegging van de stichting Mooyman-Martens het stads-carillon van Oudewater enige malen per jaar door Delaporte te laten bespelen.
Het gemeentebestuur van Oudewater is sinds 2012 de mening toegedaan dat het onverantwoord is de stadsbeiaardiers nog langer op kosten van de gemeente te laten spelen. Het liep ook wel in de papieren, een beiaardconcert in Oudewater, door 2 beroepsmusici, kostte tot 2012 wel 1,2 eurocent per inwoner! Weliswaar was er geen burger die het gemeentebestuur gevraagd had hem van die last te ontheffen, maar het vooruitdenkende college van B&W had de beiaardiers maar vast ontslagen. Een functie (het bespelen van de carillons in Nederland is inmiddels door de Rijksoverheid erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed) die in Oudewater sinds 1601 ononderbroken, óók in tijden van oorlog en crisis, in stand was gehouden, moest nodig de nek worden omgedraaid.En nu horen we de burgemeester zeggen: „Oudewater is trots op het feit dat we Delaporte tot onze stadsbeiaardier kunnen benoemen. Oudewater herstelt daarmee een oude traditie.” Een beroepsmusicus mag vanaf nu voor de gemeente Oudewater zijn vak gehéél onbezoldigd uitoefenen. En hij mag, als hij daar zin in heeft, met de pet rondgaan bij de lokale liefdadigheidsclubs. Beiaardconcerten à 1,2 cent per inwoner, instandhouding van een historische traditie, van immaterieel Erfgoed: Burgemeester Verhoeve past ervoor
, en wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Voor hem is deze culturele traditie zelfs geen cent waard.